Praktikoni Njohuritë Tuaja Me Ushtrime

Merrni E-Bookun Me 100 Fjalët Më Të Përdorura Tani, Duke Klikuar Më Poshtë

Ushtrime Për Nivelin Fillestar

(A1)

Ky nivel është për të gjithë ata që duan të fillojnë ta mësojnë anglishten nga fillimi për të mësuar bazat.

Ushtrime Për Nivelin Para-Mesatar (A2)

Ky nivel është për të gjithë ata që nuk e ndiejnë veten fillestarë, por duan të vazhdojnë rrugëtimin e anglishtes.

Ushtrime Për Niveli Mesatar

(B1)

Ky nivel është për ata që duan të fillojnë të flasin në anglisht dhe që vërtet të mund të kenë biseda reale.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht