Mësoni Hap Pas Hapi

Merrni E-Bookun Me 100 Fjalët Më Të Përdorura Tani, Duke Klikuar Më Poshtë

Niveli Fillestar

(A1)

Ky nivel është për të gjithë ata që duan të fillojnë ta mësojnë anglishten nga fillimi për të mësuar bazat.

Niveli Para-Mesatar

(A2)

Ky nivel është për të gjithë ata që nuk e ndiejnë veten fillestarë, por duan të vazhdojnë rrugëtimin e anglishtes.

Niveli Mesatar

(B1)

Ky nivel është për ata që duan të fillojnë të flasin në anglisht dhe që vërtet të mund të kenë biseda reale.

Mëso Në Kontekst

Për të përmirësuar aftësinë tuaj të të dëgjuarit, ne kemi përgatitur video nga jeta e përditëshme. Për shembull në supermarket, në rrugë, në aeroport etj

Shqiptimi Në Anglisht

Rregullat e shqiptimit janë një nga pjesët më kryesore në mësimin e një gjuhe.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht