Situata 9 - Story In Denmark

Interview USA

At 3:30 a.m we went to the airport, checked in, and then we flew to Denmark.

This is our first photo after our arrival in Denmark. Then, we had to take a bus and a train to go to our camp. We saw a lot of mills on the way.

When we went to the camp, we had to make our tents, but nobody knew how to make a tent. After many trials, we succeeded. Finally, our “home” for the next 10 days was ready. Then we walked around the camp and took some pictures. The view was amazing and relaxing.

The next day we learned how to make a campfire and how to cook our lunch over it. After eating the lunch we had prepared, we had to sail to an uninhabited island. But first, we had to wear our life jackets to be safe. We made another fire there, where we cooked our dinner.

While staying there, we did fishing, we swam, and we also waved at the boats and ships passing through the narrow channel between the island and the other part of Denmark.

Then we returned to the camp again… When we came back, there were many ships in the harbor. In the afternoon, we went to the harbor again to hunt some crabs. After we hunted our first crabs, we prepared a crab race, to see which the fastest crab was.

The next day we went on a boat trip. It was an amazing experience. We saw some other boats during the trip. After the boat trip, we had to paint the stones in the harbor, so the children would be happy when coming to visit the harbor.

The next day in the morning, we went to see the highest point in Denmark. But Denmark is a flat country… So the highest point is 147 meters above sea level, and it is called “the Sky Mountain”.

Then we learned how to kayak. I really enjoyed kayaking, even though the water was very cold. The diving costumes protected us from the cold water. There were also some brave people who jumped into the water.

On the last day in the morning, we had to organize games for more than 100 Danish children. We danced, painted, and organized some obstacle games. In the evening, the Erasmus plus program gave us a participation certificate.

That’s when all this cool experience ends…

Historia në Danimarkë

Në orën 3:30 të mëngjesit shkuam në aeroport, bëmë check-in dhe pastaj fluturuam për në Danimarkë.

Kjo është fotografia jonë e parë pas mbërritjes sonë në Danimarkë. Pastaj na u desh të merrnim një autobus dhe një tren për të shkuar në kampin tonë. Ne pamë shumë mullinj ere gjatë rrugës.

Kur shkuam në kamp, duhet të bënim tendat tona, por askush nuk dinte të bënte një tendë. Pas shumë sprovash, ia dolëm. Më në fund, “shtëpia jonë” për 10 ditët e ardhshme ishte gati. Pastaj ecëm rreth kampit dhe bëmë disa fotografi. Pamja ishte e mahnitshme dhe relaksuese.

Ditën tjetër mësuam se si të ndezim zjarr dhe si ta gatuajmë drekën tonë mbi të. Pas ngrënies së drekës që kishim përgatitur, duhej të lundonim në një ishull të pabanuar. Por së pari duhej të vishnim jelekët e shpëtimit për të qenë të sigurt. Ne bëmë një tjetër zjarr atje, ku ne gatuam darkën tonë.

Ndërsa qëndronim atje, peshkuam, notuam, dhe gjithashtu përshëndetëm me dorë varkat dhe anijet që kalonin përmes kanalit të ngushtë midis ishullit dhe pjesës tjetër të Danimarkës.

Pastaj u rikthyem përsëri në kamp… Kur u kthyem, kishte shumë anije në port. Pasdite, shkuam përsëri në port për të gjuajtur disa gaforre. Pasi gjuajtëm gaforret tona të para, përgatitëm një garë me gaforre, për të parë se cila ishte gaforrja më e shpejtë.

Ditën tjetër shkuam në një udhëtim me varkë. Ishte një përvojë mahnitëse. Ne pamë disa anije të tjera gjatë udhëtimit. Pas udhëtimit me varkë, duhej të pikturonim gurët në port, kështu që fëmijët do të ishin të lumtur kur të vinin për të vizituar portin.

Ditën tjetër në mëngjes shkuam për të parë pikën më të lartë në Danimarkë. Por Danimarka është një vend i sheshtë… Kështu që pika më e lartë është 147 metra mbi nivelin e detit dhe quhet “Mali i Qiellit”.

Pastaj mësuam se si të bënim kajak. Më pëlqeu shumë të bëja kajak, edhe pse uji ishte shumë i ftohtë. Kostumet e zhytjejes na mbronin nga uji i ftohtë. Kishte edhe disa njerëz të guximshëm që u hodhën në ujë.

Ditën e fundit në mëngjes, duhej të organizonim lojëra për më shumë se 100 fëmijë danezë. Ne kërcyem, pikturuam dhe organizuam disa lojëra me pengesa. Në mbrëmje, programi Erasmus Plus na dha një certifikatë pjesëmarrjeje.

Këtu mbaron e gjithë kjo përvojë e bukur…


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht