Situata 7 - Intervista "Vizita Në ShBA"

Interview USA

P: So hello everybody! Today we are going to make an interview with my student Luana.

L: Hi!

P: Recently she has been to The United States, so we are going to talk more about this. But first, can you introduce yourself, can you tell more about yourself?

L: Yes… First of all, thank you for inviting me. It is nice to be here!

P: Thanks for coming!

L: My name is Luana. I’m 19. I am from Switzerland. I love eating, sleeping but mostly traveling.

P: Yeah, about traveling, we are going to talk today, because last year she has been to the United States. And in which city?

L: Los Angeles…

P: So why Los Angeles? Is something special about Los Angeles?

L: Yes… But in general, the USA was really where I wanted to go once in my life, but Los Angeles was, I don’t know why, but the city where I wanted to go first…

P: So it was a dream since you were a child?

L: Yeah yeah…

P: So let’s talk about the culture, something different that you saw there Because we know that the culture from the USA and the European countries is really different, so what was something that really marked you?

L: The people… The mentality, like they are, they are more friendly, like you know… more than European…

P: They are more friendly with you, they get closer to you in a shorter period than here. So as we mentioned people we should talk about the communication with them. So… Have you been in contact with a lot of people there?

L: Not a lot but yes…

P: And was it difficult for you to communicate with them?

L: I mean with my English yes, because my English is very bad, but…

P: No it is not very bad.

L: But when they talk to me I understand most of the things, but when I need to answer I am like “Emmm…”

P: About them… Are you scared to talk to them? Are they like… when they see that you don’t speak English, they leave you, or they just try to help you, try to understand what you want?

L: No no, they don’t leave! They are here, they try to understand. And even if they see that you don’t speak English they are here like “Ohh where are you from?” and they ask you questions and yeah…

P: So they are really friendly they... they don’t make you feel bad if you don’t speak English really well. So don’t be afraid to speak to people!

P: And if you had a chance to go back to the USA what would you do?

L: I would go back! It is not a question, it’s a goal!

P: Are you planning soon?

L: Yeah I hope that I can go back to LA this summer, because…

P: This summer? You really loved the USA…

L: Yeah and especially Los Angeles.

P: And… What would you do differently this time? Is there something that you would like to change?

L: Yes, so many things, like to take more pictures…

P: Yes for memories…

L: To visit more things, like just not like here, like the Hollywood sign, I just saw the sign, but from far…

P: You just saw the interesting things from far away. You didn’t really go to visit…

L: Yeah but not all the things but… most of the things yeah. I want to go to the Hollywood sign, to the top.

P: Taking pictures…

L: Yeah… to see the view… Yeah, pictures… visiting things… and to meet new people… from there or… because I was in a school there… And I met too many people from other countries. This is so cool, like, amazing…

P: But… you want to meet more new people from the place you visit, from Los Angeles for example, and make more friends, not only from the residence of the school but also from the street, yeah?

L: Yeah…

P: So you are not afraid to speak to strangers, or what they will think about you like, oh maybe… I don’t know because most of my students are afraid to stop people in the street and ask them questions.

L: I won’t go to stop people in the street but…

P: I mean if you need something you will stop somebody and say “Can you help me?”

L: Here yeah. I’m a little bit afraid, like, when I go… because, you know, here it’s like “Oh, it’s here.” But, there no, they are like “Woah yeah, I can help you, where are you from? Oh Switzerland cool, yeah you go there…”

P: So they are really helpful and very willing to help you, they are happy to help you. Before you went to the USA, what did you do for your English, what did you do to practice?

L: I had my class lessons in High School. I watched movies or series in English with English subtitles. Or I watched TV too, you know the British serials. I listened to music with the lyrics to understand what they mean. Or I listened to the radio…

P: But this time that you go, let’s hope this summer, will you do something different?

L: Yeah, like to practice my English. Because like you see, my English is very bad and I want to be able to speak more fluently with people. So I will try to practice English with somebody or… speak English with my teacher, you…

P: So, some advice you would give to my students, would be, like, to find somebody and practice, not to focus just on listening.

L: Yeah because okay it’s cool because you understand people, but when you understand and you can’t speak… you don’t feel really good about it and you cannot express yourself.

P: So, before you travel to an English-speaking country, or just to learn English, you should find someone to practice your English. So thanks a lot for being here with us and for giving us such good advice and telling us about your experience in the United States.

L: Thanks to you, and… yeah thank you.

Intervista ShBA

P: Pra, përshëndetje të gjithë! Sot do të bëjmë një intervistë me studenten time Luana.

L: Përshëndetje!

P: Kohët e fundit ajo ka qenë në Shtetet e Bashkuara, kështu që ne do të flasim më shumë për këtë. Por, së pari mund të prezantohesh, mund të tregosh më shumë për veten tënde?

L: Po … Para së gjithash, të falënderoj që më ke ftuar. Është bukur të jesh këtu!

P: Faleminderit që ke ardhur!

L: Emri im është Luana. Unë jam 19 vjeçe. Unë jam nga Zvicra. Më pëlqen të ha, të fle, por më së shumti të udhëtoj.

P: Po, rreth udhëtimeve, ne do të flasim sot, sepse vitin e kaluar ajo ka qenë në Shtetet e Bashkuara. Dhe në cilin qytet?

L: Los Angeles…

P: Pra, pse Los Angeles? A ka diçka të veçantë rreth (me) Los Anxhelos-it?

L: Po … Por në përgjithësi, SHBA ishte me të vërtetë vendi ku dëshiroja të shkoj një herë në jetën time, por Los Anxhelos ishte, nuk e di pse, por qyteti ku kam dashur të shkoj në fillim…

P: Pra, ishte një ëndërr që kur ishe fëmijë?

L: Po, po…

P: Pra, le të flasim për kulturën, diçka ndryshe që pe atje. Sepse ne e dimë që kultura e SHBA-së dhe vendeve evropiane është me të vërtetë e ndryshme, kështu që çfarë ishte diçka që me të vërtetë të ka lënë shenjë/të ka mbetur në mendje?

L: Njerëzit … Mentaliteti, si ata janë, ata janë më miqësor, se… më shumë se evropianët…

P: Ata janë më miqësorë me ty, ata bëhen më të afërm me ty në një periudhë më të shkurtër se këtu. Pra, meqë përmendëm njerëzit, duhet të flasim për komunikimin me ta. Pra … A ke qenë në kontakt me shumë njerëz atje?

L: Jo shumë, por po…

P: A ishte e vështirë për ty të komunikosh me ta?

L: Me anglishten time po, sepse anglishtja ime është shumë keq, por …

P: Jo, nuk është shumë keq

L: Por kur flasin me mua kuptoj shumicën e gjërave, por kur më duhet të përgjigjem unë jam “Emmm…”

P: Rreth tyre … A ke frikë të bisedosh me ta? A janë ata si… kur shohin se nuk flet anglisht, ata largohen nga ty apo vetëm përpiqen të të ndihmojnë, përpiqen të kuptojnë atë që dëshiron?

L: Jo jo, ata nuk largohen! Ata qëndrojnë, ata përpiqen të kuptojnë. Dhe edhe nëse shohin që nuk flet anglisht ata janë si psh “Oh, nga je?” dhe ata të pyesin dhe po…

P: Pra, ata janë me të vërtetë miqësorë, ata nuk të bëjnë të ndihesh keq nëse nuk flet anglisht me të vërtetë mirë. Pra, mos kini frikë të flisni me njerëz!

P: Dhe në qoftë se do kishe mundësinë të kthehesh në SHBA, çfarë do të bëje?

L: Do të kthehesha! Nuk është një pyetje, është një qëllim!

P: A po planifikon së shpejti?

L: Po shpresoj se mund të kthehem në LA këtë verë, sepse …

P: Këtë verë? Me të vërtetë e pëlqen SHBA-në…

L: Po dhe sidomos Los Anxhelos.

P: Dhe … Çfarë do të bëje ndryshe këtë herë? A ka diçka që do të doje të ndryshoje?

L: Po, kaq shumë gjëra, si të bëj më shumë fotografi …

P: Po për kujtime…

L: Për të vizituar më shumë gjëra, jo vetëm si këtu, si psh. shenjën e Hollivudit, e pashë shenjën, por vetëm nga larg…

P: Ti ke parë gjërat interesante nga larg. Nuk ke shkuar me të vërtetë për të vizituar …

L: Po, por jo të gjitha gjërat, por … shumicën e gjërave po. Dua të shkoj te shenja e Hollivudit, në krye.

P: Të bësh foto…

L: Po … për të parë pamjen… Po fotot… të vizitoj gjërat … dhe të takoj njerëz të rinj … nga atje ose … sepse isha në një shkollë atje… Dhe unë u takova me shumë njerëz nga vende të tjera. Është kaq bukur, kaq, e paparë…

P: Por… do doje të takoje njerëz të rinj nga vendi që viziton, nga Los Anxheli për shembull dhe të bësh më shumë miq, jo vetëm nga rezidenca e shkollës, por edhe nga rruga, apo jo?

L: Po…

P: Pra, nuk ke frikë të flasësh me të huajt, apo… çfarë do të mendojnë për ty, oh ndoshta … Nuk e di sepse shumica e nxënësve të mi, kanë frikë t’i ndalojnë njerëzit në rrugë dhe t’u bëjnë pyetje .

L: Nuk do të shkoj t’i ndaloj njerëzit në rrugë, por...

P: Doja të thoja që nëse ke nevojë për diçka do të ndalosh dikë dhe të thuash: “A mund të më ndihmoni?”

L: Po. Unë kam pak frikë, kur shkoj… sepse, ti e di, këtu është si “Oh, është këtu”. Por, jo atje, ata janë si “Woah yeah, unë mund të të ndihmoj, nga je? Oh Zvicra cool, po shko atje…”

P: Pra, ata me të vërtetë të ndihmojnë dhe janë shumë të gatshëm për të ndihmuar, ata janë të lumtur të të ndihmojnë. Para se të shkoje në SHBA, çfarë bëre për anglishten tënde, çfarë bëre për t’u praktikuar?

L: Kam pasur mësimet e klasës në shkollën e mesme. Kam parë filma ose seri në anglisht me titra anglisht. Ose kam parë edhe TV, serialet britanike. Kam dëgjuar muzikë me tekst për të kuptuar se çfarë do të thotë. Ose dëgjoja radio…

P: Por këtë herë që të shkosh, le të shpresojmë këtë verë, a do të bësh diçka ndryshe?

L: Po, të praktikoj anglishten time. Sepse siç e shihni, anglishtja ime është shumë keqe dhe dua të jem në gjendje të flas më rrjedhshëm me njerëzit. Kështu që unë do të përpiqem të praktikoj anglishten me dikë ose … flas anglisht me mësuesen tim, me ty…

P: Pra, këshilla që do t’u jepje studentëve të mi, është të gjejnë dikë dhe të praktikohen, të mos përqendrohen vetëm në dëgjim.

L: Po, sepse në rregull është mirë sepse ti i kupton njerëzit, por kur kupton dhe nuk mund të flasësh … nuk ndihesh vërtet mirë për këtë dhe nuk mund të shprehesh.

P: Pra, para se të udhëtoni në një vend ku flitet anglisht, ose thjesht për të mësuar gjuhën angleze, duhet të gjeni dikë që të praktikoni anglishten tuaj. Pra, faleminderit shumë që ishe këtu me ne dhe na dhe këshilla kaq të mira dhe na tregove përvojën tënde në Shtetet e Bashkuara.

L: Faleminderit, dhe… po të falenderoj.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht