Situata 1 - Në Rrugë

On The Street

Paula: Ahh sorry! Do you speak English?

The girl: Yes I do.

Paula: Thank God! I am searching for a Turkish restaurant…

The girl: Ah yes it’s nearby.

Paula: Ahh you know… Perfect! Can you give me some directions on how to go there?

The girl: Yeah sure! You just have to walk straight and you’ll (will) come across a bus station.

Paula: Ahh in the bus station over there?

The girl: Yes exactly. And then you have to walk further, from there there is the tram stop…

Paula: Do I have to cross the street?

The girl: Yes you have to cross the street and you’ll find the tram station.

Paula: So I have to turn on the right side and there is the tram stop there…

The girl: Exactly! And take tram number 9, and get off at Hynka station and from there you have to walk around 50 meters to the Old Town Market Square Center and there you will find the Turkish Restaurant on the left-hand side corner.

Paula: Ahha… Is it near Biedronka supermarket?

The girl: Yeah it is just opposite to that.

Paula: Ahh yeah I can remember now. Thank you very much! It was nice to meet you. Thank you for helping me.

The girl: Thank you. Ok, see you, bye.


Në Rrugë

Paula: Ahh më fal, a flet anglisht?

Vajza: Po flas.

Paula: Falminderit zot (Fatmirësisht)! Jam duke kërkuar një restorant turk…

Vajza: Ah po është këtu pranë.

Paula: Ahh ti e di… Perfekte! Mund të më japësh disa udhëzime si të shkoj aty?

Vajza: Po, patjetër. Duhet të ecësh drejt dhe do të ndeshësh një stacion autobusi.

Paula: Ahh stacioni i autobusit atje?

Vajza: Po saktësisht! Dhe pastaj do të vazhdosh të ecësh, nga aty është stacioni i tramvajës.

Paula: Duhet ta kaloj rrugën?

Vajza: Po duhet ta kalosh rrugën dhe do të gjesh stacionin e tramvajës.

Paula: Pra duhet të kthehem në anën e djathtë dhe aty është stacioni i tramvajës…

Vajza: Pikërisht! Dhe merr tramvajën numër 9 dhe zbrit në stacionin Hynka dhe nga aty duhet të ecësh përreth 50 metra drejt qendrës së sheshit të Old Town (qytetit të vjetër) dhe aty do të gjesh restorantin turk në qoshen në anën e krahut të majtë.

Paula: Është pranë me supermarket Biedronkën?

Vajza: Po, është përballë tij.

Paula: Ahh poo, më kujtohet tani. Faleminderit shumë! Ishte kënaqësi që u takuam! Faleminderit që më ndihmove!

Vajza: Faleminderit. Mirë, shihemi, mirupafshim.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht