Ndryshimi Midis "To Have", "Have Got" dhe "To Get"

To Have

Positive Sentences

I have He has

You have She has

We have It has

They have

Questions

Do I have? Does he have?

Do you have? Does she have?

Do we have? Does it have?

Do they have?

Negative Sentences

I don't have He doesn't have

You don't have She doesn't have

We don't have It doesn't have

They don't have

Have Got

Positive Sentences

I have got He has got

You have got She has got

We have got It has got

They have got

Questions

Do I have? Does he have?

Do you have? Does she have?

Do we have? Does it have?

Do they have?

Negative Sentences

I have not got He has not got

You have not got She has not got

We have not got It has not got

They have not got

"To Have" dhe "Have Got"

Të Përbashkëtat

Kanë të njëjtin kuptim. Të dyja përdoren për të folur:

➡ Për gjërat që kemi.

I have got a new computer.

She has got a new phone.

➡ Për marrëdhëniet me njerëzit.

Does Sarah have a brother?

Hasn’t Anna got a brother?

➡ Si dukemi.

Tini has blue eyes.

Ola hasn’t got blue eyes.

➡ Rreth sëmundjeve ose një gjendje të përkohshme.

I have/have got a problem.

I have/have got a cold.

Ndryshimet

➡ Përdorim "to have dhe jo "have got“, për të folur për gjërat që bëjmë, psh:

I have a cup of tee at 10 o’clock.

She has breakfast everyday at 8 o’clock.
He is having a shower at the moment.

➡ “Have got” përdoret vetëm në kohën e tashme.

"To Get"

➡ Përdoret në kuptimin e “have/have got”, por kur e ke përfituar diçka.

I got a book. (Do të thotë që ke një libër, por e more nga diku/dikush)

I got a new phone.


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht