Second Conditional, Present Perfect Continuous, House Equipments

Second Conditional (Forma e Dytë e Kushtores)

If case – Past Simple

+

Main Case – Would + Infinitive Without "To"


Second Conditional përdoret për të shprehur një ngjarje të pavërtetë ose të pamundur dhe rezultatin e kësaj ngjarje në të tashmen ose të ardhmen. Kushti nuk mund të jetë i vërtetë, sepse është i ndryshëm nga faktet që kemi.

Examples:


- If I were prime minister, I would increase tax for rich people (Nëse do të isha kryeministër, do ta rrisja taksën për njerëzit e pasur). (Por nuk jam kyeministër)

- If you lived here, I would be happier (Nëse do të jetoje këtu, do të isha më e lumtur).

Present Perfect Continuous (Koha e Kryer E Vazhduar)

have/has + been + ing

Përdorimi:

Present Perfect Continuous përdoret për të treguar një aktivitet që ka filluar në të shkuarën dhe vazhdon në të tashmen.

➡ It has been raining for days (Ka qënë duke rënë shi për ditë me radhë).

I have been working since morning and I am so tired now (Kam qënë duke punuar që në mëngjes dhe jam shumë e lodhur tani).

House equipments (Pajisjet Shtëpiake)

coffee maker – kafe bërëse

blender – grirës

mixer – përzierës

toaster – thekëse buke

microwave – mikrovalë

crock pot – tenxhere

rice cooker – gatues orizi

pressure cooker – tenxhere me presion

stove – sobë

lamp – abazhur

light bulb – llambë

torch – elektrik dore

clothes iron – hekur rrobash

electric drill – tripan

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht