Past Perfect Continuous & Summertime Words

Past Perfect Continuous

"Past Perfect Continuous" është një kombinim i dy kohë foljesh, i "Past Perfect" dhe i "Past Continuous".

Positive and Negative Sentences

Questions

Përdorimi

Përdoret për një veprim në të shkuarën që nuk mundi të përfundonte, sepse u ndërpre nga një veprim tjetër në të shkuarën.

“I had been reading at the library for hours before my friend came.”

– reading at the library = the past unfinished action;

– my friend came = the second action that happened/interrupted the first action.


Past Perfect Continuous na tregon që diçka filloi në të shkuarën dhe vazhdoi deri sa diçka tjetër ndodhi në të shkuarën. Mund të përdorim shprehje si ‘for’ dhe ‘since’ me këtë kohë.

“They had been sleeping for an hour before I went to bed.”


➡ Përdoret gjithashtu kur do të tregosh shkak/pasojë.

“I was so tired because I had been studying all night.”

Summertime Words

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht