Past Countinuous (Koha E Shkuar E Vazhduar), Might (Mund), Jobs (Profesionet)

Past Countinuous (Koha e Shkuar e Vazhduar)

was/were + verb + ing

Past Continuous shpres një veprim në të shkuarën që ka kohëzgjatje.

You were making a lot of noise last night.

Veprimi fillon para veprimit të shprehur nga koha e shkuar dhe vazhdon edhe në të shkuarën.

She was making coffe when we arrived.

Past Continuous shpreh një veprim që ka ndodhur para dhe me shumë mundësi do vazhdojë dhe pas një aktiviteti në të shkuarën.

When I woke up, the sun was shining.

Positive & Negative Sentences

Questions

Might (Mund)

➡ Përdoret për të treguar një diçka të mundur në të ardhmen.

It might rain (It is possible but I don’t know).

➡ Edhe negativja shpreh të njëjtën gjë.

It might not rain.

Jobs (Profesionet)

accountant – llogaritar

actor – aktor

architect – arkitekt

artist – artist

banker – bankier

bus driver – shofer autobusi

cashier – kashier

cook – kuzhinier

dentist – dentist

doctor – doktor

electrician – inxh. elektrik

engineer – inxhinier

housekeeper – amvisë/shtëpiake

investigator – investigator

janitor – portier

mechanic – mekanik

painter – bojaxhi

pharmacist – farmacist

plumber – hidraulik

recepsionist – recepsionist

security guard – roje sigurie

student – student

tourist – turist

waiter – kamarier

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht