Koha Më Se E Kryer, Foljet E Çrregullta, Fjalë Të Reja

Past Perfect (Koha Më Se E Kryer)

Had + Verb + ed (past participle)

Përdoret për të treguar një veprim që ka ndodhur para një veprimi në të shkuarën.

Pra, në fillim John ka gatuar, pastaj unë erdha në shtëpi.

Nëse do të ishte: When I got home, John cooked a meal,

atëherë do të thotë që unë shkova në shtëpi, pastaj

John gatoi një vakt.

Past Perfect Forms (Forma E Kohës Më Se Të Kryer)

Positive & Negative Sentences

Questions

Irregular Verbs (Foljet E Çrregullta)

to have – kam

to do – bëj

to know – di/njoh

to think – mendoj

to take – marr

to see – shikoj

New Words (Fjalët E Reja)

Fjali Me Fjalët E Reja

A throng of animals had gathered to witness a great event. – Një tufë e madhe me kafshë ishte mbledhur të shihnin (bëheshin dëshmitar) një ngjarje të madhe.

When the elephants reached the plain, hungry hyenas suddenly appeared. – Kur elefantët arritën në fushë/stepë, hienat e uritura u shfaqën papritur.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht