Fjalitë Kushtore (First Conditional), Used To, Sportet Në Anglisht

Fjalitë Kushtore (First Conditional)

“First Conditional” përdoret për të shprehur një kusht të mundur dhe një rezultat që ka mundësi të ndodhë në të ardhmen.

Shembull:

If I work hard, I will pass my exams (Nëse do punoj fort, do t’i kaloj provimet).

Siç e shihni dhe ju, në shqip, ne në të dyja pjesët përdorim kohën e ardhme, kurse në anglisht është ndryshe.

Used To

Tregon një zakon që e ke bërë në të shkuarën.

➡ He used to play football, but now he doesn’t.

Tregon diçka që në të shkuarën ishte kështu, por jo më tani.

➡ They used to be happy together, but now they fight all the time.

Sports In English (Sportet Në Anglisht)

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht