Future Tense (Going To), WILL vs GOING TO, 5 Fjalë Të Reja

Future Tense (Going To)

Form of “going to”:

“Going to” is used (“Going to” përdoret):


➡ To express a future decision or plan made before the moment of speaking (Shpreh një vendim ose plan të të ardhmes të bërë para momentit që flasim).

I am going on holiday this summer. (Do të shkoj me pushime këtë verë.)

➡ When we can see or feel now that something is certain to happen in that way (Kur ne mund ta shohim ose ndjejmë që diçka është e sigurt të ndodhë në atë mënyrë).

There are so many clouds in the sky! It is going to rain (Ka shumë re në qiell! Do të bjerë shi).

Will VS Going To

Will” përdoret për një vendim për të ardhmen që e marrim në momentin që flasim, ndërsa “going to” për një plan që është bërë para momentit që flasim.

➡ I am thirsty. I will buy some water (Jam i etur. Do të blej ujë).

➡ It is a very nice place, so I am going to visit it (Ai është një vend shumë i bukur, kështu që do ta vizitoj).

Will” përdoret për një ofertë, ndërsa “going to” për diçka që ti je i sigurt që do ndodhë.

I’ll help you (Do të ndihmoj).

There are so many clouds in the sky! It is going to rain (Ka shumë re në qiell! Do të bjerë shi).

5 Fjalë Të Reja - 5 new words

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht